DIVERSE BRA RÅD & TIPS

Vill du sluta röka eller snusa?
Pollenallergi?
Städa Din kropp – på insidan!
Svenskt bärpulver

.

SAMMARBETSPARTNERS

.

.

.

TANKVÄRDA ORD

”Förmågan att idag tänka annorlunda än igår,
skiljer den vise från den envise” John Steinbeck

”Kunskap är egna erfarenheter.
Allt annat är bara information” Albert Einstein

”Man växer genom att acceptera det man inte förstår” Gun Heed

”The Purpose of Life is to be yourself as much as you can be, by combining your innate talents and abilities with the wisdom from your life experience and merging them with your intrinsic spirit. Then give yourself back to the world as a gift.”

Lillian Pearl Bridges (1956-2021)

(”Livets syfte är att vara dig själv så mycket du kan vara, genom att kombinera dina medfödda talanger och förmågor med visdomen från din livserfarenhet och smälta samman dem med din inneboende ande. Ge dig sedan tillbaka till världen som en gåva.”)